You are here

הדפסת צ'קים

תשלום באמצעות צ'קים נפוץ מאוד במדינתנו הקטנה. מדובר באמצעי תשלום נוח שמחליף תשלום מזומן מצד המשלם ולא מגביל את זמן הפירעון למקבל התשלום (בדומה לאשראי). בעל הצ'ק נותן למעשה התחייבות למקבלו, לתשלום...
ידוע כי צ'קים הם אחד מאמצעי התשלום הנוחים והבטוחים יותר, אך האם אתם מנצלים את מלוא הפוטנציאל של אמצעי תשלום זה? במאמר זה תוכל למצוא מספר רעיונות לשימוש נכון יותר, בטוח יותר וחסכוני יותר בעת תשלום...
בחירת סורק צ'קים נייד היא מלאכה לא קלה וזאת מכיוון שיש סוגים שונים ורבים של סורקי צ'קים ניידים, כשלכל אחד ישנם יתרונות וחסרונות בפני עצמו. עקב כך, מוטב להיות בקיאים בפרטיהם של כל הסורקים לפני...
אין מסמך כלשהו המעיד מתי בדיוק החל השימוש בצ'קים בנקאיים. מוסדות ואנשים שונים שעסקו בפעילויות כגון הלוואת כספים היו, מאז ומתמיד, חלק מהחיים הפיננסים בתרבויות עתיקות אך אין תיעוד כלשהו שיכול ללמד...
כל בעל עסק, ולא משנה באיזה תחום, שואף למיצוי הפוטנציאל שלו ולייעול העבודה עצמה בכל תחומי החברה. אחת הדרכים הטובות להשיג יעול בעבודה וליהנות מתפוקה רבה יותר, הכרוכה בפחות השקעת אנרגיה, היא הדפסת צ'קים...
צ'קים הם אחד מאמצעי התשלום המקובלים במשק. הם מהווים אמצעי נוח לתשלום ומאפשרים ביצוע פעילות בנקאיות שונות, כגון העברת כספים מחשבון לחשבון, העברה בתאריך פירעון עתידי באמצעות צ'קים דחויים או משיכת כספים...
בעבר הרחוק, כדי לקנות או למכור סחורה, היו משתמשים בשיטה המוכרת גם כיום בשם "סחר חליפין", דהיינו, החלפת סחורות בין המוכר לקונה, לפי הצורך של כל אחד מהם. לא נתמקד בסרבול שבשיטת סחר החליפין, שכלל קשיים...
רבים מאיתנו, השומעים את המושג "ניכיון צ'קים", מקשרים זאת באופן מיידי לשוק האפור. רק בימים אלו מתנהלת חקירה בנוגע להתנהלותו של מנהל קבוצת כדורסל לשעבר, אשר עבד בחברה שעוסקת, בין השאר, בניכיון צ'קים...
צ'קים היו, מאז ומעולם, אמצעי תשלום נפוץ. המצאת המכשיר המוכר בשם '"קורא צ'קים" או "מצלם צ'קים", הביאה לשיפור וייעול השימוש בהם. מכשירים תומכי צ'קים אלו מאפשרים שימוש בטוח בצ'קים ובכך מאפשרים את גידול...
ניכיון צ'קים הינו שיטה לקבלה מוקדמת של כספי צ'קים דחויים, בתמורה לעמלה. ניתן לראות בניכיון הצ'קים הלוואה, בה מקבלים כסף ובתמורה משלמים ריבית על הפרש התקופות בין הזמן בו נלקחה ההלוואה ליום ההחזר (...

Pages