top of page

הדפסת פנקסי צ'קים


הדפסת צ'קים הינו תהליך שמתבצע בבית הדפוס. גם צ'קים שאנו נוהגים להזמין מהבנק הינם צ'קים אשר הדפסתם מוזמנת מבית הדפוס. תהליך הדפסת צ'קים הינו תהליך מורכב שמתחלק למספר שלבים אותם נתאר במאמר זה.

תהליך הדפסת פנקסי צ'קים

ראשית כמו כל עבודת הדפסה יש לבצע עריכה גרפית לצ'קים על מנת על מנת שיתאימו לכל פרטיו של הלקוח. הדבר כולל את פרטי הקשר של העסק ואת פרטי החשבון שעבורו מתבצעת ההדפסה.

שלב העריכה הגרפית כולל מרכיב נוסף וחשוב ביותר הכולל את התאמת הצ'קים לתוכנה בה משתמש העסק ולמיקומם המדוייק של השדות המודפסים

במקביל פונה בית הדפוס אל סניף הבנק בו מתנהל חשבון העסק ומבקש את אישור סניף הבנק להדפסת הצ'קים עבור הלקוח. דבר זה נדרש על מנת לוודא שחשבון הלקוח מנוהל כראוי, שהלקוח עומד בתשלומיו, ואין מדובר חלילה בחשבון מוגבל שעבורו לא ניתן להדפיס צ'קים.

לאחר שהעברנו לסניף הבנק את ההודעה ולאחר שבהודעה לבנק כללנו את כמות הצ'קים אשר הלקוח מעוניין להזמין ואת סדרת המספור, מחוייב סניף הבנק לשלוח את אישורו לביצוע ההדפסה עבור הלקוח, וזאת בכפוף לכך שאין כאמור מניעה להדפיס צ'קים עבור אותו לקוח.

בשלב הבא של הדפסת צ'קים, מכינים פילמים ולוחות הדפסה עבור תהליך ההדפסה עצמו, תהליך המתבצע בשיטת האופסט. בתהליך זה משולבות מספר טכניקות אשר תכליתן הטמעה, אל תוך הנייר הבטחוני, של אמצעי הגנה ואבטחה כנגד זיופים.

אמצעים אלו ניתנים להשגה רק באמצעות הדפסה בשיטת האופסט. יש לשים לב שיצרני צ'קים המדפיסים צ'קים בשיטה הדיגיטלית כבכל מדפסת דיגיטלית משרדית רגילה, אינם מטמיעים כל אמצעי הגנה בצ'קים מתוצרתם ובכך חושפים את לקוחותיהם לסכנת זיופים.

אמצעי אבטחה והגנה בשיקים

שילוב אמצעי ההגנה בהדפסת צ'קים יחד עם השימוש בנייר הבטחוני מהווים מחסום משמעותי ביותר נגד זייפני צ'קים. השלב הבא בתהליך ההדפסה הינו השלב בו צ'קים עוברים הדפסה יחודית של פס המגנוט. פס המיגנוט שהינו אמצעי נוסף נגד זיופים, מאפשר סליקה דיגיטלית של צ'קים בסניפי הבנק וזאת באמצעות ציוד OCR.

פס המיגנוט מכיל בתוכו את קוד הבנק, מס' הסניף, מס' החשבון וכו'. באחד משלבי ההכנה, הנייר הבטחוני עובר גם הוא מספר תהליכים הכוללים הטמעה נפרדת של רקע U.V. שהינו אחד המרכיבים החשובים במכלול אמצעי ההגנה.

הנייר עובר תהליך נוסף של הטבעת סימני פרפורציה אשר בסופו של דבר יאפשרו את תלישת הצ'קים המודפסים והפרדתם מהספח.

עוד בדפוס אופסט קולור

הדפסת צ'קים מעוצבים

כאשר לקוח מעוניין בהדפסת צ'קים מעוצבים, הדבר מחייב מעורבותו של גרפיקאי מעצב. הדפסת צ'קים מעוצבים תופס חלק הולך וגדל מסך הדפסות הצ'קים הרגילים. ישנם צ'קים מעוצבים אשר כוללים את הויז'ואל הגרפי של החברה, בדרך כלל אלו צ'קים בעלי רקע צבעוני יחודי המחייב התייחסות והקפדה מיוחדת.

הדפסת צ'קים מעוצבים מהווים סוג של ברושור תדמיתי הבא לידי ביטוי כאמצעי תשלום נפוץ וגם סוג של מסמך משפטי. יתרון נוסף בהדפסת צ'קים מעוצבים הינה העובדה שסוג זה של הדפסה מהווה כשלעצמו קושי נוסף בפני זייפני צ'קים, מעבר לתרומה האסתטית והתדמיתית.

בעת הדפסת צ'קים רגילים נעשה שימוש בדרך כלל בצבעי הבנק ובלוגו הבנק, כאשר ניתן לשלב גם את לוגו החברה המזמינה ולהדפיס את ה- צ'קים בצבעי לוגו החברה המדוייקים.

ישנם סוגי תוכנות המחייבות בעת ההדפסה, גם דף העתק, ובמקרים מעין אלו יודעת התוכנה להדפיס גם את דף הצ'קים המקוריים וגם דף העתק. כמובן שבמקרים אלו דף ההעתק אינו מכיל את אמצעי ההגנה אשר ב- הדפסת הצ'קים על הנייר הבטחוני, והוא משמש לצורך תיוק בלבד.

בתהליך הדפסת צ'קים מעורבים הלקוח, בית הדפוס והבנק, אשר מספק את האישור. במרבית המקרים הדפסת צ'קים והזמנתם ישירות מבית הדפוס עשוייה להיות זולה יותר מהזמנתם מהבנק ואף אספקתם מהירה יותר.

הדפסת צ'קים בדרך כלל נעשית בשני אופנים:

1. הדפסת צ'קים בפנקסים ומיועדת לרוב עבור לקוחות פרטיים. הם נוחים לנשיאה בארנק היות והם נכרכים בפנקסים קטנים, והם מיועדים לכתיבה ידנית.

2. הדפסת צ'קים מסחריים על נייר בדיד בגודל A4, המיועד לשימוש במדפסות לייזר. בדרך כלל סוג זה של הדפסה מיועד לחברות המדפיסות צ'קים באמצעות תוכנות הנהלת חשבונות אשר ברשותן.


bottom of page