top of page

הדפסת שוברי תשלום למכללות


אחת משיטות התשלום עבור שכר הלימוד וההוצאות הנלוות באוניברסיטאות ובמכללות השונות ברחבי המדינה, היא באמצעות שוברי תשלום ממוחשבים.

זוהי שיטה מאד נוחה בה מעבירים את גובה התשלום הנדרש מחשבון הבנק או בתשלום במזומן והכסף מועבר מהבנק בו בוצע התשלום לחשבון הבנק של המוסד להשכלה גבוהה.

אנו מודעים לאחריות הרבה המוטלת על כתפינו בעת הדפסת השוברים הללו כיוון שבאמצעותם הסטודנטים משלמים בכל תקופה את שכר הלימוד. כל שיבוש בשובר או בעיה בפס המגנטי עלולים ליצור שיבוש בהעברת הנתונים, הסטודנט יאמר שהוא שילם ואף יוכיח זאת על ידי הצגת שובר בעל חותמת מהבנק, אך באוניברסיטה או במכללה התשלום לא נקלט ולכן הדבר יצריך מסכת של בדיקות ובירורים חשבונאיים עד שיאתרו את התקלה.


הדפסת שוברי תשלום

קיימות דרישות מדויקות של משרד החינוך ומשרד התמ"ת לגבי אופן הדפסת השוברים הללו המשרתים כל אחד מהמוסדות הללו ואנו מבצעים זאת לאורך שנים באופן מוקפד על פי ההנחיות של כל משרד ממשלתי עבור שובריו.

כדי לוודא כי הפעולות בוצעו כראוי וקוראי הכרטיסים הממוחשבים בבנק יוכלו לקרוא את המידע, הדוגמאות מועברות מראש לבנק כדי לוודא שהם תקינים. אם הפס המגנטי תקין והקוראי כרטיסים הבנקאיים מסוגלים לקרוא את המידע המופיע על גבי השובר, אפשר להפיץ את השוברים לסטודנטים כך שישלמו במועד.


אופן הדפסת שוברי התשלום

לכל מוסד להשכלה גבוהה קיים הלוגו שלו ואנו דואגים לכך שהוא יופיע על גבי שובר התשלום. אנו מקבלים קובץ זה מהאוניברסיטה או לחילופין מעצב גרפי שלנו מבצע סקיצה שמועברת לאישור של הנציג המוסמך במוסד האקדמאי. בכל אחת מהאופציות הדף הסופי מועבר לנציג המוסד כדי לקבל אישור סופי לביצוע של שוברי התשלום.

המכונות האיכותיות שלנו יוצרות פסי תלישה נוחים אשר באמצעותם קל להפריד בין חלקיו של השובר בעת ביצוע התשלום. חלק אחד נותר בבנק והחלק האחר מוחזר לסטודנט למעקב.

פסי תלישה אשר אינם נתלשים כראוי יוצרים לעיתים בעיה כיוון שהתלישה אינה ישרה והיא פוגעת בחלק מהמידע או בפס המגנטי ועקב כך לא נקלט התשלום אשר בוצע.


שיטה קלה ונוחה להזמנת שוברי תשלום ממוגנטים

עם השנים פיתחנו שיטה נוחה מאד להזמנת שוברי תשלום.

לאחר שנציג שלנו מעביר ללקוח הצעת המחיר והיא אושרה על ידי המוסד האקדמי, יקבל הלקוח קישור מאובטח למערכת החברה. בדף אשר נפתח יש למלא את כל פרטי הגורם המזמין, כמות השוברים אשר יש להדפיס וכל מידע נוסף שהוא אקוטי להזמנה.

השוברים הייחודיים מודפסים על ידי מדפסת לייזר חדשנית הפועלת בטכנולוגיה חדשנית לאור הצורך בהדפסת פס מגנטי אשר חייב להיות מדויק ומקצועי כדי שהבנק יוכל לקרוא את הנתונים לאחר התשלום. בתום ההדפסה נעשית פעולת קיפול במכונה ייעודית לכך, השוברים הופכים למעטפות ואפשר לשלוח אותם בדואר.

כדי למנוע מעשי זיוף ומרמה, אנו משתמשים בנייר ביטחוני כפי שאנו עושים גם בעת הדפסת המחאות.


לאור ההתמקצעות שלנו בהדפסת שוברי תשלום למכללות ולאוניברסיטאות, נשמח לבצע עבודה זו גם עבורכם, בדיוק על פי ההזמנה המדויקת.

אנו עושים כל שניתן כדי להעניק ללקוחות שלנו שירות מעולה.

Comments


bottom of page