top of page

הדפסת פנקסי צ'קים - שאלות נפוצות ותשובות


תהליך הדפסת צ'קים הוא תהליך פשוט אשר לא רבים מכירים אותו או יודעים כיצד הוא מתבצע. לאנשים רבים יש שאלות בנוגע לנושא הדפסת צ'קים ולא תמיד ישנן תשובות זמינות.

לכן, במאמר זה אספנו מקבץ שאלות נפוצות בנוגע לתחום הדפסת פנסקי צ'קים. נקווה שמאמר זה יספק עבורכם את כל התשובות למרבית שאלותיכם ויסייע לכם בכל הקשור לביצוע הזמנת צ׳קים לחברתכם.

פנקסי צ'קים

שאלה: מה זה בכלל הדפסת צ'קים?

תשובה: הדפסת פנקסי צ'קים מתייחסת לדרך הפקת הצ'קים ללקוחות, בין אם על ידי הבנק ובין אם על ידי בית דפוס.

כל בעל עסק או אדם פרטי המבקש להזמין פנקס צ'קים או צ'קים בודדים יכול לבצע הדפסת צ'קים. באמצעות פעולה זו מנפיקים ללקוח צ'קים הכוללים את פרטיו האישיים ושדות למילוי סכום, תאריך וחתימה.

שאלה: אילו אמצעי הגנה מפני זיוף כוללים צ'קים מודפסים?

תשובה: בצ'קים ישנם אמצעי הגנה רבים. אמצעים אלו כוללים בין היתר שימוש בצבעי UV (אולטרא סגול) בלתי נראים, הגנה באמצעות שכבת גירוד, הטבעת צבעי מים בנייר הצ'ק, הגנה מפני צילום, שימוש בנייר בטחוני המשנה את צבעיו בעת זיוף ועוד.

שאלה: איפה מבצעים הדפסת פנקסי צ'קים ממוחשבים ?

תשובה: לפי חוק צ'קים ללא כיסוי התשמ"א, ניתן לבצע הדפסת צ'קים בכל מקום, כל עוד נתקיימו התנאים הבאים:

1) "בית הדפוס קיבל את אישור הבנק שבו מתנהל החשבון שעליו מיועדים להימשך צ'קים בטפסים האמורים."

2) "על גבי טפסי הצ'קים מוטבעים הפרטים האישיים שאישר הבנק האמור למנפיק."

בכל מקרה, הבנק מתחייב לאשר את הדפסת הצ'קים אלא אם יש בעייתיות מוצדקת בחשבון הבנק. הדפסת פנקסי צ'קים ממוחשבים הוא פתרון להדפסה איכותית.

על פי תנאים אלו, הדפסת צ'קים יכולה להיעשות בשלוש דרכים עיקריות:

בבנק, בבית דפוס ובאופן עצמאי. הדפסת צ'קים באופן עצמאי אינה נפוצה מאחר ויחסית לדרכים האחרות היא דרך פחות בטוחה. לעומת זאת, בבנק ובמיוחד בבית דפוס משתמשים באמצעי ההגנה הגבוהים ביותר. בכל המקרים הבנק משמש כמתווך בין הלקוח לבין בית הדפוס וגובה עמלה על כך.

שאלה: האם איכות הדפסת צ'קים שנעשית בבית דפוס זהה לזו שנעשית בבנק?

תשובה: ודאי. ובמקרים מסויימים אף למעלה מכך. כאמור, גם הבנקים משתמשים בבתי דפוס להדפסת צ'קים. עקב כך, באמצעות בתי הדפוס ניתן לבצע הדפסת צ'קים איכותיים ובטוחים, לא פחות מאלו המונפקים על ידי הבנקים השונים, וברוב המקרים אף יותר.

ש. איך מבצעים הדפסת פנקסי צ'קים?

ת. מדובר בפעולה פשוטה. אם בחרתם לבצע הדפסת צ'קים בבנק, עליכם לגשת לבנק בו או

ליצור איתו קשר באחת מדרכי ההתקשרות ולבקש שידפיסו עבורכם צ'קים. כאשר מדפיסים צ'קים בבית דפוס התהליך הוא זהה פרט לכך שיש צורך בבקשת אישור מהבנק, בהתאם לדרישת החוק. לאחר שהבנק מאשר הוא מצרף לאישור את פרטי הלקוח (גם כן על פי חוק) לצורך מילוי הצ'קים.

ש. האם הדפסת צ'קים היא לא זיוף?

ת. לא. כאשר בית דפוס או בנק מורשים לבצע הדפסת צ'קים, בהתאם לחוק, לא מדובר בזיוף. יתרה על כך, בצ'קים המודפסים בבית דפוס ישנם אמצעי הגנה רבים נגד זיופים.

ש. היכן מומלץ לבצע הדפסת צ'קים?

ת. חשוב להבין כי ניתן לבצע הדפסת צ'קים בכל מקום בו תרצו. עם זאת, מכיוון שהבנק משמש כמתווך ועליו לשלם גם לבית דפוס, עלות הצ'קים עלות הצ׳קים בפועל גבוהה יותר. בנוסף, הדפסת צ'קים בבית דפוס מאפשרת ללקוח להיות מעורב בתהליך יצירת הצ'קים ולעצב אותם כרצונו.

ש. מה קורה אם הבנק לא מאשר לבצע הדפסת צ'קים בבית דפוס?

ת. כאמור, זה לא אפשרי. הבנק יכול לאסור הדפסת צ'קים בבית דפוס רק כאשר החשבון מוגבל או שיש בעיה עם פירעון האשראי. במידה והבנק שולל את הבקשה להדפסת הצ'קים על הלקוח לדרוש הסבר מספק ומוכח.bottom of page