top of page

צ'קים מודפסים בנק הבינלאומי


צ'קים מודפסים בנק הבינלאומי

לקוחות של קבוצת הבנק הבינלאומי המזמינים אצלנו צ'קים מודפסים נהנים מצ'קים איכותיים וייחודיים המודפסים תוך הקפדה על כללי בטיחות לטובתם של הלקוחות.

קבלת צ'ק מעוצב בסגנון סולידי מעצבת את תדמיתו של העסק ויוצרת מחשבה על המוניטין הרב שלו.

צ'קים מודפסים של הבנק הבינלאומי

אף על פי שהשימוש בכרטיסי אשראי הופך לנרחב בתחום האישי, עדיין קיים שימוש רב בהמחאות בעיקר בעת ביצוע עסקאות בתשלומים, תשלומים לוועד הבית, מתנות באירועים ועוד.

בקרב אנשי העסקים השימוש בהמחאות הוא מהותי הרבה יותר לאור העובדה שמבצעים עסקאות ארוכות טווח ולכן מוסרים לספקים סדרות של המחאות ובמקביל מקבלים מהלקוחות המחאות לזמן עתידי המשמשות כבטחונות בחשבונות הבנק.

שמירה על ביטחון ההמחאות

קיימת חשיבות רבה להדפסת צ'קים אשר אפשרויות הזיוף עליהן כמעט אינן קיימות לאור מעשי המרמה שבוצעו בהמחאות.


לאור ההקפדה שלנו, כל העבודה מתבצעת על ניירות בטיחותיים תוך שימוש בצבעים בטיחותיים.


בנוסף לכך, מוסיפים לנייר מסנן UV כדי שלא ימחק הכיתוב הקיים על גבי ההמחאות. כל פנקסי ההמחאות שאנו מדפיסים הם בהתאם לתקן המחמיר – 501.

בדרך זו הלקוחות יכולים להשתמש בהמחאות של הבנק הבינלאומי ללא חשש שמישהו יצליח לבצע שינויים כלשהם בכיתוב ולמשוך סכום הרבה יותר גבוה מאשר הסכום המקורי שהיה רשום על גבי ההמחאה.

עיצובם של הצ'קים

צ'ק מכובד ובעל נראות יפה הופך את כל העסקה לאמינה, לכן אנו מאפשרים ללקוח להוסיף את הלוגו של החברה שהוא הסימן המסחרי המוכר שלה בקרב הלקוחות והספקים, ליצור כיתוב בולט בצבעי כסף או זהב או ליצור הטבעה של הולוגרמה שהיא בעלת נוכחות משמעותית ביותר בכל צ'ק.


היתרון הגדול של ההדפסה בבית הדפוס שלנו שכל העבודות מתבצעות in house, המעטפת שאנו מעניקים ללקוחות המזמינים צ'קים מחייבת אותנו לבצע את כל התהליך מתחילתו ועד סופו בבית הדפוס, ללא הוצאת חלק מהעבודות לספקי משנה.

עבור לקוחות הבנק הבינלאומי אנו מבצעים את מלוא המסלול החל בקבלת אישור מסניף הבנק על אופציות ההמחאות, המספור המגנטי בסדר הרץ, המידע הרשום על גבי ההמחאה וכל צורך נוסף.


רק לאחר קבלת האישור להגהה שהועברה ללקוח ולבנק הבינלאומי, אנו מדפיסים את ההמחאות ומעבירים אותן ללקוח תוך פרק זמן קצר.


הכול מתבצע תוך הקפדה על איכות השירות והביצוע המושלם לשביעות רצונו המלאה של הלקוח.


הניסיון רב השנים של בית הדפוס הוביל לכך שלקוחות הבנק הבינלאומי מזמינים אצלנו את פנקסי ההמחאות האישיים והעסקיים שלהם באופן שוטף כבר שנים רבות.

נשמח לבצע גם עבורכם את ההדפסות הנדרשות תוך הקפדה על הצורך הייחודי של בית העסק שלכם כמו הלוגו הצבעוני, כיתוב מיוחד או כל צורך אחר כדי לייעל את העבודה ולהעניק לכם פנקסי צ'קים יפים ומעוצבים לשימושכם השוטף.


Comments


bottom of page