top of page

הדפסת צ'קים של בנק הפועלים


הדפסת צ'קים של בנק הפועלים

לקוחות של בנק הפועלים בסניפיו השונים ברחבי הארץ המעוניינים בהדפסת צ'קים ממוחשבים לעבודה השוטפת, יכולים לבצע זאת בדרך קלה ופשוטה מאד.

תהליך הזמנת פנקסי צ'קים של בנק הפועלים

בית הדפוס החדשני קבע דפוסי עבודה יעילים מאד כדי להדפיס את הצ'קים ולהעביר אותן במהירות האפשרית למשרדי הלקוח.

הלקוח מקבל הצעת מחיר הוגנת ולאחר אישורה הוא מתחבר למערכת המאובטחת המקשרת אותו עם הנהלת בית הדפוס.

הלקוח מעביר באמצעות מערך זה את הפרטים המלאים של החברה, סוג הצ'קים הנדרשים, כמות ההדפסה וכל פרט רלוונטי נוסף.

מחלקת השירות יוצרת קשר עם הסניף הרלוונטי של בנק הפועלים ומקבלת את אישורם לביצוע הזמנת פנקסי צ'קים של בנק הפועלים על פי סדרת המגנוט בהתאם לכללים הבנקאיים שנקבעו מראש בהליכים מסוג זה.

יתרונות מקצועיים של בית הדפוס

ההדפסה נעשית באמצעות מכונות דפוס חדשניות המסוגלות לבצע עבודות מדויקות באופן קפדני, גם כשמדובר בכמויות גדולות. על כל המחאה מופיע הלוגו הצבעוני של החברה בצבעיו המוכרים, או לחלופין בצבעי זהב/כסף/צורת הולוגרמה. את כל האופציות מבצעים על רקע מים וכך המראה הכללי של כל המחאה הוא מאד מכובד.

בהליך הייצור משתמשים בפסי הגנה רקע UV למניעת גירוד ומחיקה, בנייר ביטחוני יוצא דופן ובצבעים ביטחוניים ייחודיים כדי למנוע מעשי מרמה וזיוף. בית הדפוס מקפיד מאד על אבטחת הנתונים והכל מתבצע על פי תקן 501.

פס הייצור לכל אורכו קורה במפעל כך שכל המידע הוא מאובטח ואין זליגה של נתונים החוצה לקבלני משנה או לגורמים אחרים.

הדפסת המחאות ממוחשבות

הימצאותם של המחאות ממוחשבות בבית העסק היא שיטת עבודה נוחה ומאד יעילה. ההמחאות מונחת במדפסת ייעודית ומנהל החשבונות נותן הוראה להדפסת צ'קים בהתאם לחוב לספק מסוים או על פי היתרות בכרטסת הנהלת החשבונות, תוך ציון מספרי החשבוניות שעבורן מבוצע התשלום ובמועד התשלום לפי תנאי התשלום עם הספק. בשיטה זו ההמחאה נרשמת מיד בתוכנה כך שכל המעגלים נסגרים והכרטסת מעודכנת בכל המהלך החשבונאי.

הצ'קים המודפסים עבור בנק הפועלים מתאימים לכל התוכנות של הנהלת החשבונות כמו חשבשבת ותוכנות נוספות ומתאים לשימוש בהדפסת צ'קים לעסקים וחברות.

לקוחות בנק הפועלים מעדיפים צ'קים ממוחשבים

עקב סיבות רבות החליטו רוב העסקים לעבור לשיטת רישום של צ'קים באופן ממוחשב ולזנוח את שיטת הרישום הידנית.

בשיטה המודפסת, התוכנה מדפיסה בדיוק על פי הוראות התוכנה הן את הספרות והן את האותיות ולכן אין טעויות ברישום של שמו של הספק או של סכום ההמחאה ותמיד יש הלימה בין סכום הצ'ק לבין אופן הרישום במילים.

זאת להבדיל ממקרים רבים בעת הרישום הידני שהיו טעויות טכניות רבות או חוסר התאמה שגרמו לכך שהצ'ק חזר מסיבה טכנית. הדבר הוביל לביצוע הפקדה נוספת ולתשלום עמלות מיותרות.

מעבר לכך, בשיטה הידנית היו זיופים ומעשי מרמה רבים.


Comments


bottom of page