top of page

הדפסת שוברי תשלום ממוגנטים


הדפסת שוברי תשלום ממוגנטים
הדפסת שוברי תשלום ממוגנטים - מה חשוב לדעת?שוברי תשלום ממוגנטים משמשים לביצוע תשלומים חודשיים, רבעוניים או שנתיים, עבור מוסדות הלימוד השונים בישראל.


חשיבותם של שוברים תשלום ממוגנטים

כל אוניברסיטה או מכללה שמעוניינת בשוברים ממוגנטים לקראת שנת הלימודים החדשה, מעבירה אלינו קובץ עם כל הנתונים שיש לכלול בשוברים הללו. מדובר במידע מקיף שכולל הן את פרטי המוסד הלימודי והן את הפרטים המזהים של כל סטודנט כולל מספר תעודת הזהות שלו ופרטים רלוונטיים אשר קשורים לסקטור הלימודים שאליו הוא נרשם.

העובדה שמדובר בשובר איכותי היא אקוטית כיוון שאלו נתונים כספיים אשר נזקפים לזכותו של כל סטודנט. כאשר השוברים הללו איכותיים ויש בהם פס מגנטי אשר משייך את המידע לאדם ספציפי, נוצרת נוחות בכל מה שקשור לנתוני התשלום בהנהלת החשבונות וסדר בכל מה שקשור לכל סטודנט.


אופן ההדפסה של השוברים הממוגנטים

תהליכי ההדפסה כוללים בשלב הראשון את הכנת הקובץ שהגיע מהמוסד האקדמאי ובמידת הצורך גם ביצוע שינויים גרפיים ועיצוביים כדי להתאים אותו לצורך ולמידות של הטופס. עיצוב המסמך כולל פסי תלישה קלים ונוחים לחיתוך. אנו מקפידים על פרופורציה איכותית כדי שבעת התלישה לא יקרעו נתונים חשובים, אשר כתובים על גבי המסמך או של הפס המגנטי. מצבים מעין אלו יצרו שיבוש בקליטת המידע ולעיתים קרובות לא יידעו למי לשייך אותם, אלא אם בוחנים זאת באופן ידני לאחר קבלת הטופס ששולם בסניף הדואר.


לאחר שקיים מוצר מוגמר, אנו מבקשים את האישור הסופי של האוניברסיטה או המכללה, וכך אפשר יהיה להתחיל בהליך ההדפסה. לאחר האישורים הנוספים מבצעים הדפסה באופסט באמצעות מכונות הדפסה מתוחכמות ומתקדמות, בקווים צבעוניים ומעוצבים בהתאם לדרישת הלקוח.


יש שוברים שנמסרים כפי שהם ואחרים שהופכים למעטפית כאשר בחלק העליון מופיע באופן פתוח שמו של הסטודנט וכתובת המגורים שלו. המעטפיות נשלחות בדואר לביתם כדי שהסטודנטים ישלמו את הסכומים הכספיים הללו בבנק הדואר. בהמשך התהליך בנק הדואר מזרים את כל הכספים שהתקבלו לכל אחד מהמוסדות האקדמיים. הוא משמש תחנת ממסר ומעביר את הכספים בהתאם לדוחות של הכספים שהתקבלו בפועל.


שוברים עבור משרדי הממשלה

אנו מבצעים גם עבודה מוקפדת אשר כוללת הדפסת שוברים למשרד בחינוך ולמשרד התמ"ת. בסוג זה של שוברים יש שינויים בהתאם לתחום העיסוק ולכן בכל פעם אנו מדפיסים את האופציות הנדרשות על ידם שרלוונטיות על פי התחום.


הדפסה על ניר ביטחוני

כדי למנוע זיופים ומעשי רמאות שונים, אנו משתמשים באמצעים שונים בהתאם לתקנים הבין לאומיים. האלמנטים כוללים שימוש בנייר מיוחד שיש בו מרכיבים ביטחוניים ולכן אין אפשרות לבצע בו מחיקה או שפשוף של המידע, פונטים ייחודיים, צבע שמשתנה כשהוא חשוף לאור, דיו מגנטי ועוד.


אם אתם זקוקים לשוברי תשלום ממוגנטים, דברו אתנו ונבצע עבורכם עבודה מקצועית ביותר.

Kommentare


bottom of page