top of page

הדפסת צ'קים בדידים


הדפסת צ'קים בדידים - הדפסת צ'קים בבית דפוס

כבר כמה שנים שבכל החברות מדפיסים המחאות לספקים השונים. תופעת הצ'קים הרשומים בכתב יד הולכת ונעלמת מכמה סיבות.

  • בעת רישום ידני, קורות טעויות רבות של רישום הסכום במילים או בספרות.

  • לעתים אין התאמה בין הספרות והמילים.

  • קל לזייף המחאות הרשומות באופן ידני.

המגמה היא לבצע הדפסת צ'קים בבית דפוס על מנת למנוע ככל האפשר את מעשי הזיוף כשהמחאה שניתנה לדוגמה על סכום של 1.000 ₪ נפרעת בסכום של 10.000 ₪ או יותר.

הדפסת צ'קים בדידים


הדפסת צ'קים בדידים בכמות הנדרשת נעשית באחריות רבה ותוך חשיבה עמוקה ואחריות על השתלשלות התהליך כולו כדי למנוע גם בשיטה זו זיופים.


העבודה המקצועית של בית הדפוס כוללת קשר עם הלקוחות מצד אחד ועם הבנקים מצד שני כדי ליצור תיאום מושלם בין הגורמים השונים.


היתרון של הדפסת צ'קים בדידים הוא בעובדה שהם מתאימים לכל סוגי התכנות להנהלת חשבונות. במהלך העבודה הממוחשבת נותנים מנהלי החשבונות פקודה למערכת להדפיס על גבי ההמחאה סכום מסוים התואם את היתרה בכרטיס של ספק ספציפי ותוך שניות ההמחאה המודפסת מוכנה על פי התאריך שנקבע מראש ונותר רק לחתום עליה.

תהליך הזמנת והדפסת שיקים בדידים


תהליך הזמנת צ'קים בדידים הוא תהליך מובנה. הלקוח מעביר את ההזמנה תוך ציון המספור הנדרש בהתאם לצ'קים שהוזמנו במשלוח הקודם. אם בהזמנה הקודמת ההמחאה האחרונה הייתה 0005000, הרי שכעת ההמחאה הראשונה תהיה בעלת הספרור 0005001 וכך הלאה.


השלב הבא של הדפסת צ'קים בבית דפוס, הוא תיאום עם סניף הבנק לגבי הזמנת שיקים בדידים, מוודאים שכל הנתונים תואמים את הנדרש ושנציג סניף הבנק מאשר את מרכיבי ההזמנה.


בשלב ההכנה לדפוס, מכינים את הלוגו של החברה על רקע מים ומשלבים הטבעה של הולוגרמה ייחודית על גבי כל המחאה בצבעי זהב או כסף על פי בחירת הלקוח.

חוץ מהדפסת שיקים בדידים - כדאי לבדוק

הגנה היקפית מפני זיופים

כאשר מדובר על הדפסת צ'קים בדידים, כדי למנוע ככל האפשר זיופים, מבצעים זאת בשיטות חדשניות של הדפסות ביטחוניות הנהוגות בארץ ובעולם.


האמצעים הבולטים הם ייצור דפי הצ'קים מצבעים ביטחוניים בלבד, שימוש באמצעים המונעים השפעה של קרני UV העלולות ליצור מצב שבו המידע נמחק, דוהה או שאפשר לגרד אותו.


על גבי הצ'קים משורטטים פסי הגנה כדי למנוע שינויים אפשריים במידע המודפס עליהם וקיים פס מגנטי סופי.

נראותם של הצ'קים הבדידים


בכל סדרה של הדפסת צ'קים בדידים, מושקעת תשומת לב רבה גם בנראותם. התוצאה הסופית היא צ'קים יפים איכותיים ומכובדים המודפסים בבית דפוס מיומן ומנוסה העוסק בכך שנים רבות.


הדפסת צ'קים בבית דפוס הינה בעבודה מקצועית ומדויקת תוך מתן תשומת לב אישית לכל פרט ופרט לאור חשיבותו של נושא זה.


העבודה כולה מתחילת התהליך ועד סופו מתבצעת באופן מהיר בתוך המפעל ואינה מועברת לגורמי חוץ שונים וגם זאת כדי לתת מעטפת הגנה מלאה ללקוחות בדיוק בהתאם להוראות הנדרשות של התקן המחמיר - 501.


Comentarios


bottom of page