top of page

תלוש חכם


תלוש שכר חכם

תלוש השכר של כל עובד הוא פריט מאד אישי אשר האדם היחיד שאמור לראות אותו הוא העובד והמידע שבו הוא לעיניו בלבד.


תלוש חכם


תלוש חכם מופק תוך שימוש בשיטה להפקת תלושי שכר אישיים באופן מתוחכם ומאובטח כדי שאכן המידע יישמר ויגיע רק לעובד הספציפי.


בית הדפוס שלנו מבצע כמה וכמה פעולות כדי להבטיח כי תלוש שכר חכם אכן לא יוכל להיראות על ידי אחרים.


תלוש שכר חכם מודפס על נייר 4 A שהוא נייר לטרטופ.


מדפיסים מידע על נייר מסוג זה באמצעות מדפסת לייזר חדשנית ולאחר הליך ההדפסה הוא הופך למעטפה סגורה ללא כל צורך במדבקות או דבק.


במעטפה נוצרת לאחר הקיפול חלונית, בה נראה שמו של העובד.


ברוב מקומות העבודה תלוש השכר אשר הופך למעטפה מועבר באמצעות הדואר ישירות לביתו של העובד כך שלא יוצא מצב שבמקום העבודה מישהו ייחשף למידע החסוי.


בית הדפוס שלנו מסוגל לבצע טכניקה זו עקב השימוש בתוכנת השכר אשר לאחר קליטת הנתונים ואישורם על ידי חשב השכר, מועברת אלינו כקובץ מאובטח ואנו מפיקים את התלושים בזה אחר זה.


בדרך זו אנו מפיקים מאות ואף אלפי תלושי שכר מדי חודש ושולחים אותם לעובדים המסורים.


יתרונות של תלוש חכם


כאשר עובדי מחלקת השכר מחלקים את התלושים החודשיים ישירות לעובדים במקום העבודה, כל עובד באופן טבעי פותח את התלוש ובוחן את מרכיבי השכר השונים.


עקב כך הוא לא מבצע את עבודתו השוטפת והוא שקוע כל כולו בנושא המרכיבים השונים הנראים בתלוש.


מיד עולות שאלות ותהיות שונות ואז מתחילות הפניות בעל פה ובמיילים למחלקת השכר.


מעבר לכך, העובד צופה בתלוש ומתעמק בתוכנו וכל העובדים הנוספים אשר עובדים לידו או עוברים ממחלקה למחלקה עלולים לראות חלק מהמידע המופיע בו, במיוחד אם הוא משאיר את התלוש על השולחן כאשר הוא ניגש בדחיפות לחדרו של המנהל או לשירותים.


ההנהלה רוצה למנוע את התופעות הללו ולכן חיפשה דרכים שונות כדי שהתלוש יגיע ישירות לביתו של העובד.


הוא יראה את התלוש בדרך כלל בערב ולכן יוכל לטפל בכך רק בבוקר, יעביר מייל ויבקש תשובות ספציפיות כאשר תלוש השכר נותר בבית.


המעטפה מגיעה לביתו כשהיא סגורה ומאובטחת כך שאיש לא רואה את המידע כיוון שהנייר הוא אטום ואין כל דרך להיחשף למידע כלשהו או לנתוני ההעסקה הבסיסיים של העובד.


דפוס אופסט מבצע הדפסת תלושי שכר במדפסת לייזר ועטיפה מקצועית לתלושי השכר של עובדים רבים במשק.


הן ההנהלה והן העובדים מרוצים משיטה זו המאפשרת להם לעיין בנוחות ובמרחב הזמן הנוח שלהם כשהם נינוחים בביתם.


נשמח לצרף גם אתכם לסבב העברת תלושי השכר באמצעות הדואר, כדי לשמור בקנאות על הפרטיות ועל פרטי המידע של כל אחד מהעובדים.

Comments


bottom of page